توضیحات آزاده نامداری درباره عکس هایی که باعث ممنوع الکاریش شد

پیکر آزاده نامداری که روز شنبه(۷ فروردین) در منزلش پیدا شد، پس از طی مراحل قانونی، (یکشنبه ۸ فروردین) به خانواده‌اش تحویل داده شد و دوشنبه ۹فروردین) در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد، با اینکه خانواده آن هنرمند از مردم خواسته بودند تا به بهشت زهرا نروند اما بازهم جمعیت زیادی برای تشییع پیکر این مجری به بهشت زهرا رفتند.

۰ نظر