روایت عجیب دیدار دختر جوان با ارواح مقدس وقتی در کما بودن

داستان زنی که پس از مرگ ، مرد قد بلند با صورت سفید و موی بلند و چشم ابروی مشکی را ملاقات کرد / حس اعتماد و امنیت داشتم / اون مرد را نمیشناختم

۰ نظر