خبر ازدواج دختر جواد خیابانی روی آنتن زنده از زبان محمدرضا احمدی

محمدرضا احمدی روی آنتن زنده شبکه 3، خبر از ازدواج فرزند جواد خیابانی یعنی نگار خیابانی را داد.

۰ نظر