لحظه دستگیری سحر، همسر میلاد حاتمی توسط پلیس اوکراین

سحر همسر میلاد حاتمی از ترکیه به اوکراین گریخت و در فرودگاه باریسپول دستگیر شد، این اشخاص میخواستند او را از مرز اوکراین برای پناهندگی به اروپا بفرستند.

۰ نظر