گاف مجری شبکه ورزش روی آنتن زنده ؛ شعر پایانی برنامه را فراموش کرد

مجری شبکه ورزش روی آنتن زنده، شعر پایانی برنامه را فراموش کرد!

۰ نظر