رکورد وزنه‌برداری توسط سیده الهام حسینی بانوی ایرانی شکسته شد

سیده الهام حسینی با مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرم در حرکت دوضرب توانست رکورد وزنه برداری زنان را به نام خود ثبت کند و تنها ایرانی است که سنگین ترین وزنه را در بخش زنان بالای سر برده است.

۰ نظر