رئيس جمهور روحانی در صف انتظار دريافت واکسن کرونا

روحاني: بنده هم که رئیس جمهور هستم هنوز واکسن نزدم؛ ما هم در دولت عین خود مردم بر اساس سن ۷۰ سال واکسن تزریق می‌کنیم.

۰ نظر