خاطره باران کوثری از تصادف سنگین و عذاب وجدانش

شب گذشته، قسمت دوم برنامه پیشگو با اجرای پژمان جمشیدی میزبان «باران کوثری» بود.

۰ نظر