شغل جدید امیرمحمد متقیان مجری بعد آتلیه و سوپر مارکت

آتلیه زدیم ، نشد
سوپر مارکتم زدیم ، نشد
پیازفروشی سیار زدیم ، نشد
ایشالا دیگه 'امیر هندونه' بگیره چون واقعاً با یه شغل نمیشه زندگی رو جلو برد

۰ نظر