لحظه دستگيرى دعانويسى عجيب كه مشتريان خانمش روزانه براى او صف ميكشيدند

تی وی پلاس نوشت :

مستند شوکر :

از رمالى كه به خانم شوهردار پيشنهاد داد تا لحظه دستگيرى دعانويسى عجيب كه مشتريان خانمش روزانه براى او صف ميكشيدند!

۰ نظر