برخورد رئیسی با هوادارانش در اتومبیل که پر بازدید شد

بخشی از فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ در فضای مجازی پربازدید شد.

۰ نظر