ابراهیم رئیسی از وضع مالی پدرش و خانه مادری اش می گوید

سید ابراهیم رئیسی در آذرماه سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی در شهر مشهد و در محله نوغان دیده به جهان گشود.

۰ نظر