شرط ضمن عقد همسر محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

محسن رضایی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه دست خط شبکه سوم سیما حضور پیدا کرد.

۰ نظر