خواننده‌های ایرانی برای زدن واکسن پول گرفته‌اند؟

خواننده‌های ایرانی برای زدن واکسن کرونای ایرانی پول گرفته اند؟ گرشا رضایی خواننده پاپ پاسخ می‌دهد.

۰ نظر