مصاحبه با مقام معظم رهبری پس از ترور 6 تیر سال 60

مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در سالروز حادثه ترور ششم تیر سال ۱۳۶۰، ویدئویی را از مصاحبه با مقام معظم رهبری پس از این اتفاق در حسابش بارگذاری کرد:

۰ نظر