صحبت های همسر مرحومه مهشاد کریمی در خصوص حادثه اتوبوس مرگ

چندرسانه‌ای ویدئو همسر مهشاد کریمی: ما به تسلیت راضی نیستیم، باید علنی عذرخواهی کنید + فیلم علی سلطان محمدی همسر مهشاد کریمی از جانباختگان حادثه اتوبوس خبرنگاران: ما را تحت فشار گذاشتند که رضایت ندهید جسد را تحویل نمی‌دهیم، قرار بود ۴۰ دقیقه دیگر با مهشاد عقد کنیم، ما به تسلیت شما راضی نیستیم و پیگیری می‌کنیم، باید علنی عذرخواهی کنید.

۰ نظر