سیدمرتضی حسینی مجری : 17 سال سرطان داشتم ، امام حسین شفایم داد

یه آرزوی سلامتی بکنیم برای تمام بیماران

(خدایا همه بیماران شفا بده)

۰ نظر