حضور شهاب مظفری خواننده بر پرده سینما با فیلم سینمایی خانه شیشه ای


مافیا ستیزی جنجالی شهاب مظفری در «خانه شیشه ای»
روایتی جسورانه از پاپاراتزی ها

اولین حضور شهاب مظفری بر پرده سینما با فیلمی به کارگردانی #امیرپورکیان رقم خورد.

۰ نظر