توجیه سازمان سنجش درباره سختی سوالات کنکور

صداوسیما: ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش درباره سختی های سوالات کنکور گفت: کنکور امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد آسانتر از سال قبل بوده است.
هر کس می‌گوید کنکور سخت‌تر شده است، قطعاً اشتباه می‌کند. مسئولان آموزش و پرورش به جای اینکه در فضای رسانه‌ای بگویند برخی سوالات کنکور سخت بود،
به طور مشخص به ما اعلام کنند کدام سوال سخت بوده است.
ضمن اینکه سختی یا آسانی سوالات خیلی اهمیت ندارد، چون در کنکور بحث رقابت مطرح است و در تراز توانایی هر فرد مشخص می‌شود.

۰ نظر