فوت علیرضا رهنما پدر بهاره رهنما ؛ قهرمان من تولد دوباره ات مبارک

بهاره رهنما نوشت :


پدرم تولد دوباره ات مبارک...
برای ما همیشه زنده ای...
علی یارت قهرمان من ،به شکوفه ها له باران برسان سلام ما را...
#مهندس_علیرضا_رهنما_به_دیار_باقی_شتافت
لطفا جهت شادی روح پدرم فاتحه و صلوات ...

۰ نظر