واکنش کنایه آمیز بهزاد کاویانی به انتقاداتی که به ایشان شد

بهزاد کاویانی اجرای امشبش را با شعری آغاز کرد و پاسخ تمام حاشیه‌های امروز رو به نوعی با این شعر کنایه‌آمیز داد.

۰ نظر