بوسه ناهید کیانی بر شانه کیمیا علیزاده در پاسخ به مهر کیمیا

ویدئویی تازه از مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده منتشر شده که نشان می‌دهد در پایان مسابقه ناهید در پاسخ به مهر کیمیا بوسه‌ای بر شانه او می‌زند.

۰ نظر