مردی که با قمه و تبر به ۱۱ عابر در چهارراه میدان گرگان حمله می‌کند

او عصر دیروز ۱ نفر را کشته و ۹ نفر دیگر را به شدت مجروح می‌کند که حال ۲ نفرشان وخیم است.

۰ نظر