نگاه ارشا اقدسی به زندگی خودش و مدلی که زندگی می کرد

مرحوم ارشا اقدسی نوشته بود :

بخشی از نگاه من به زندگی خودم
و مدلی که مایلم زندگی کنم...

ارشا اقدسی (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ – ۱۳ مرداد ۱۴۰۰) بدل‌کار ایرانی بود.

اقدسی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ بر اثر جراحات وارده ناشی از حادثه چپ کردن ماشین در بیروت، لبنان درگذشت

۰ نظر