اشک های دردناک مسی در خداحافظی با هوادارانش

لیونل مسی امروز یا چشمانی اشکبار جدایی خود از تیم بارسلونا را اعلام کرد . مسی: نمیدانم آیا بتوانم صحبت کنم یا نه. در این روزهای اخیر فکر میکردم که میمانم اما واقعیت این است که هیچ اتفاقی نیفتاد و مسیر من بسته شد. برای من جدا شدن از بارسلونا بعد از این همه سال بازی و سپری کردن تمام زندگیام در اینجا بسیار سخت است.

۰ نظر