ماجرای شروع پخش زنده مناظره ریاست جمهوری در دهه ۸۰ از زبان مرتضی حیدری

ماجرای شروع پخش زنده مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در دهه ۸۰ از زبان مرتضی حیدری

۰ نظر