ناگفته های چهل سال زندگی مهوش وقاری و محسن خان قاضی مرادی

کوروش کبیری نوشت :

بی شک بانو مهوش وقاری برای سینما و تلویزیون خیلی زحمت کشیده و در کنار زنده یاد محسن قاضی مردای خاطرات ماندگار و شیرین رو به یادگار گذاشتند ناگفته های چهل سال زندگی بانو وقاری و محسن خان قاضی مرادی در تاک شو چالش با هنرمندی سلمان فرخنده تهیه کننده و کارگردان کورش کبیری

۰ نظر