واکسن‌های تقلبی کرونا چگونه تهیه و استفاده شد؟

در این روزهای دشوار کرونایی، برخی افراد ناجوانمردانه اقدام به توزیع واکسن های تقلبی کردند.
ارائه و توزیع واکسن های تقلبی کرونا در این روزهای بحرانی تنها از انسان های بی وجدان بر می آید و این عمل یکی از مجرمانه ترین اعمال به حساب می آید.

۰ نظر