آیا رهبری مانع ورود واکسن خارجی شدند ؛ حواشی ورود واکسن‌های آمریکاییِ کرونا

گزارش آمنه سادات ذبیح پور درباره حواشی پیرامون ورود واکسن‌های آمریکاییِ کرونا را مشاهده کنید.

۰ نظر