گریه کردن و دست بوسی کیت بلانشت بازیگر هالیودی بعد از دیدن شمیلا شیرزاد بازیگر افغان !

شمیلا شیرزاد گفت :

تا من را دید گریه کرد و دستم را بوسید و گفت در آینده به بچه هایم میگویم تمام فیلمهایت را ببینند

۰ نظر