پیام خداحافظی محمدجواد ظریف با مردم ایران

وزیر امور خارجه در پایان دوره هشت ساله وزارت خود با انتشار پیامی با مردم ایران وداع کرد.

۰ نظر