واکسن‌های مورد استفاده و برنامه کشور برای واکسیناسیون نوجوانان

با همه‌گیری کرونا دلتا و افزایش موارد ابتلا در نوجوانان و کودکان، نگرانی مردم افزایش یافته است. دکتر قانعی نوع واکسن‌های مورد استفاده و برنامه کشور برای واکسیناسیون نوجوانان را توضیح می‌دهد.

۰ نظر