توصیه یک سارق خودرو به رانندگان ؛ فقط با یک کار می تونید جلوی منو بگیرید !

توصیه یک سارق خودرو به رانندگان: شاید فقط با دزدگیر تصویری بتواند جلوی کار من را بگیرید. هر ماشینی که ببینم هرطور شده روشن می‌‎کنم اما اگر روشن نشد، با جرثقیل می‎‌برم.

 

۰ نظر