ویدیویی که محسن ابراهیم زاده خواننده پاپ برای تولدش منتشر کرد

سپاس خدایی را که اوّل و آخِر وجود است،
بی آنکه اوّلی بر او پیشی بگیرد یا آخری پس از او باشد؛
سپاس خدای را که به ید قدرت بی منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی اش همه خلق را صورت بخشید؛
هر کس را در سایه اراده اش به راهی رهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ بر هر زنده ای، جامی معلوم از قسمت و بهره ای معین از روزی است. نه آنکه را روزی وافر دارد، توانِ کاستن است و نه آن که را روزی اندک دارد توانِ افزودن. بر زندگی هر زنده ای،
انجامی معلوم و پایانی معین مقرر فرمود، تا پا به پای ایام به سوی آن قدم بردارد و هر سال که می گذرد به آن نزدیک تر شود.
پ.ن: شگفتانه تولد امسال جشن خلوت و کوچکی در حد بریدن کیک بود در کنار خانواده که با این پست خواستم شمارو هم از راه دور در اون شریک کنم.
به امید اینکه هر چه زودتر این روزهای سخت تموم بشه و باز هم بتونیم کنار همدیگه بودنهامون رو جشن بگیریم.
متاسفم از بابت عزیزانی که سال گذشته در کنار ما بودند و امسال فقط یادشون با ماست.
این جشن فقط با دیدن پایان این روزها برای من کامل میشه.مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. عشقم به سمت تک تک تون سرازیره! عشق ترینید که من عاشقتونم

۰ نظر