غوغا تابان ، خواننده افغان ؛ ترانه‌ای در ستایش حماسه‌ی زنانِ افغانستان خواند

غوغا تابان، خواننده افغان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «سرود سحر» ترانه‌ای در ستایش حماسه‌ی زنانِ افغانستان است؛ زنانی که با قدرت و جسارت چشم در برابر ظلمت و وحشت دوختند و برای حقوق بنیادین‌شان حق‌خواهی کردند.

برترین ها

۰ نظر