حمله جوان شیطان صفت به زن تهرانی جلوی بچه اش وارد خانه شد !

جوان شیطان صفت برای زن تهرانی که همراه فرزندش در مسیر خانه بود ایجاد مزاحمت کرد و دوربین های مداربسته صحنه شیطانی پسر جوان را ثبت کرد.

۰ نظر