شقایق دلشاد بازیگر از دیدن پدرش در سردخانه بهشت زهرا می گوید

شقایق دلشاد بازیگر و مدل ایرانی متولد ۲۰ خرداد ۱۳۶۷ در تهران اسـت

۰ نظر