ماجرای تعبیر خواب نفیسه و حضورش در پیاده روی اربعین 1400

ماجرای تعبیر خواب نفیسه روشن و توفیق حضور پیش بینی نشده در راهپیمایی اربعین را در این ویدئو ببینید.

۰ نظر