شروه خوانی بانو سهیلا خواجه در وصف علی لندی، نوجوان فداکار ایذه‌ای

شَرْوِه گونه‌ای خوانندگی از اشکال موسیقی لری بخصوص در استان‌های بوشهر ، هرمزگان و نواحی جنوبی فارس است که به آن شهری نیز می‌گویند. شروه به عنوان آواز دشتی، نغمه‌ای غمگنانه در مایه دشتی است.

۰ نظر