دزدی ماهرانه یک خانم جوان از ۲۰۶ در روز روشن در پارکینگ !

ویدیو سرقت یک خانم در پارکینگ یک ساختمان که به طرز ماهرانه ای درب ماشین ۲۰۶ را باز میکند و وسایل داخل آن را به سرقت میبرد را ببینید.

منبع:خبرفوری

۰ نظر