عروسی دوک بزرگ روسیه تزاری با نامزد ایتالیایی خود

به نقل از فرانس ۲۴، روسیه روز جمعه شاهد نخستین ازدواج سلطنتی در خاک خود پس از انقلاب ۱۹۱۷ بلشویک‌ها بود که به سرنگونی سلطنت رومانوف‌ها در روسیه منجر شد؛
ازدواجی که به سفر اشراف زادگان از سراسر اروپا برای شرکت در این مراسم مجلل بدل شد. بر اساس این گزارش، دوک بزرگ «جورج میخائیلوویچ رومانوف» که ۴۰ ساله است،
روز جمعه با نامزد ایتالیایی خود به نام «ربکا ویرجینیا بتارینی» که ۳۹ سال دارد، در کلیسای جامع «سنت ایزاک» (اسحاق مقدس) در شهر «سن پترزبورگ» که روزگاری پایتخت امپراتوری روسیه تزاری محسوب می‌شد، ازدواج کرد.

۰ نظر