سانسور سکانس حمام ناصرالدین شاه در سریال «قبله‌ عالم»

هادی کاظمی در گفتگو با فریدون جیرانی، از سانسور شدن چنددقیقه از سکانس حمام ناصرالدین شاه در سریال «قبله عالم» گفته است. سانسورهای قسمت پنجم سریال «قبله عالم» و پخش نشدن این قسمت حواشی زیادی داشت. سکانس سانسور شده نقش آفرینی هادی کاظمی در قبله عالم را ببینید:

۰ نظر