صحبت های مادر ارشا اقدسی و اهدا تابلو نقاشی پرتره ارشا به مادرش

صحبت های مادر ارشا اقدسی و اهدا تابلو نقاشی پرتره ارشا به مادرش . که توسط نقاش هنرمند کاشانی به تصویر کشیده شد.

۰ نظر