مرگ ناگهانی منیره حمدی خواننده زن تونسی روی آنتن زنده تلویزیون

منیره حمدی، خواننده تونسی که برای اجرای یک برنامه به تلویزیون کشور تونس دعوت شده بود در ابتدای برنامه هنگام رفتن بر روی سن به زمین می‌افتد و فوت می‌کند.

۰ نظر