غبار روبی استخوان مردگان پس از نبش قبر!

به عنوان بخشی از سنت‌های روز مردگان، ساکنان شهر پومچ مکزیک بقایای عزیزان خود را از قبر‌ها بیرون کشیده و آن‌ها را تمیز می‌کنند.

۰ نظر