فیلمی که نرگس محمدی از برادرزاده تازه فوت شده اش منتشر کرد

نرگس محمدی نوشت :

عزیز دل عمه اگر بودی امروز ۳ سالت میشد
هیچ وقت از قلب من بیرون نمیری….
تولد ۳ سالگیت مبارک
 

۰ نظر