نوای سوزناک و دلنشین مرجانه گلچین به یاد مادرش

مرجانه گلچین نوشت :


مادررررررررررررررررر

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد
عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد
گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی
یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد
مادررررررررررررررررررررررررررررررر
مررررررررررررررررررررررررررررررررد
از بس که جان ندارد

۰ نظر