گوهر خیراندیش درپشت صحنه فیلم « فصل قاصدک» در آمریکا

.سلام عزیزانم پشت صحنه فیلمی که در آمریکا به نام « فصل قاصدک» بازی کردم‌.
عکاس و فیلمبردار پشت صحنه « ساسان فارسانی، مدیر فیلمبرداری « افشین احمدی » در کنارش صدا بردار از آمریکا و« ویکتوریا» طراح گریم کنار حنانه ایستاده در اتاق پشت مانیتور « استفانو‌میلا» فیلمبردار از ایتالیاو « مریم پیربند » کارگردان و‌نویسنده به همراه دستیارانش پشت مانیتور منتظر است
تا گروه فیلمبرداری حاضر بشوند منشی صحنه از من عکس میگیرد تاشکل قرار گرفتن فنجان ،بشقاب و مدل حوله روی سرم و‌لباسم را عکس گرفته وثبت کند و « نازنین بختیاری » طراح صحنه دارد این لحظه ها را فیلمبرداری میکند .

۰ نظر