اجرای نمایش عاشقانه بهاره رهنما در استانبول

بهاره رهنما نوشت :

قرار ما در نوامبر بارانی استانبول

اجرا خوانی یک نمایش عاشقانه ،متن ‌ و اجرا :بهاره رهنما “

پاییز فصل خوبی برای فراموشی نیست”

۰ نظر