شباهت زیاد هنگامه قاضیانی به خواهرش و متن عاشقانه خواهرانه

خواهرانه نسبت ها گاهی دروغند ، مثلا هر کسی خاله یا عمه حقیقی نیست ، هرکسی که هم خون توست ، یار واقعی تو نیست . هرکسی پدر نیست ، مادر نیست . سالها عمر و هی عمیق تر شدن نگاه، به روابط ، بخوای ، نخوای اینو بهت ثابت میکنه ، البته اگر خودت ، خودتو گول نزنی. شهامت و پذیرش واقعیات ، دو بال پروازن .رهات میکنن .
چند نفر از شما که این متن رو میخونین ، از نزدیکترین هم خون خودتون ضربه دیدین ، از کسی که رفیق میخوندینش
بدی دیدن از غریبه با تمام درداش ، خیلی زود ، فراموش میشه ، اما از هم خون و رفیق ، نه. چندبار بهتون گفتن این ، خواهرته ، برادرته ، خاله و فامیلته، رفیقته ، هم خونت هست  و تو هی بر اساس این قانون نامکتوب و بی اساس تو دلت بخشیدی ، اما با بخشش تو اون آدما وقیح تر و فراموشکارتر شدن ، و با ضربه دیگه ای به خودت اومدی که ، ای بابا بخشش گاهی انسانهارو دچار توهم و «بیماری فراموشی میکنه . به تاریخ اول آفرینش برگرد ، قابیل و هابیل برادر و هم خون بودن ، اما قابیل هابیل رو کشت .هرچند که من سرنوشت هابیل و قابیل رو افسانه میبینم ، اما افسانه ها بیشترین پند رو به همراه دارند
پاییز هزارو چهارصد من و خواهر
جای برادرم و پسرم خالی
دریا قصه ها از آن دختر بیاد دارد ، امروز بهم گفت .. آن دختر نامش است پدرم از تو صداقت آموختم ، روحت رها درضمن تاکید میکنم این روزها رو واژه رفیق کمی تامل کنیم

۰ نظر